Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dijous, 26 d’abril de 2012

Cultidelta, un viver d'espècies mediterrànies - Amposta - Catalunya

Combinació de plantes autòctones mediterrànies per jardí sec
Cultidelta és una empresa dedicada a la producció de plantas autòctones de la regió mediterrània. Avui en dia una de les més punteres al sector de subministrament de material vegetal d'alta qualitat. Estan situats a Amposta, des de la seva  creació al 1999, on van començar produïnt unes 40 espècies de la zona est de la península ibèrica. Actuament han evolucionat fins les més de 500 que estan preparant per a la propera temporada. Disposen de dos centres de producció, un situat al Parc Natural del Delta de l’Ebre, amb utilització d’aigua de reg amb un cert nivell de conductivitat i destinat a la producció d’espècies halòfiles i psamòfiles. El segon està situat a una petita vall del Massís de Montsià, amb un clima semicontinental, amb vents molt intensos, fet clau per a aconseguir una planta endurida que aconsegueixi una millor adaptació un cop sigui al seu medi definitiu. Les plantes són produïdes en contenidor o alvèol forestal, que es poden destinar als següents usos:
   Jardineria  
       - de baix manteniment
       - amb condicions extremes  

   Zones litorals 
       - regeneració o estabilització de sistemes dunars
       - zones fortament halòfiles
       - passeigs marítims
       - recuperació de camins de ronda
       - actuacions sobre sistemes paleodunars

   Revegetacions 
       - correcció d'impacte ambiental en obres d'infraestructura viària o ferroviària
       - fixació o estabilització de talusos
       - pedreres
       - mines
       - abocadors
       - pantalles acústiques
       - mitjanes viàries  

   Zones humides  
       - depuració biològica d'aigües (filtres verds)
       - recuperació d'aiguamolls
       - creació d'estanys
       - revegetacions a rius, barrancs, rieres
       - piscines naturals

  Reforestació  
       - reforestació de muntanyes
       - boscs de ribera
      - corredors biològics  

  Cobertes vegetals per a arquitectura sostenible
       - extensives
       - intensives  

  Jardins verticals / Murs verds
.
Moltes de les espècies que produeixen, abans d’entrar a formar part del catàleg, les testen als jardins de demostració.


Coronilla juncea
Enric Sancho propietari, fundador i director tècnic de vivers Cultidelta, un gran coneixedor de la botànica donant explicacions i detalls de la flora als membres de la secció catalana de la Mediterranean Garden Society

Echium en plena floracio

Saponaria ocymoides
Parterres d'experimentació  amb espècies vegetals resistents a la manca d'aigua
Genista hispanica 
Lavatera  marítima
Genista umbellata
Limonium insigne
Jardins de demostració a l'entrada del viver situat a la Ctra Amposta-Freginals, km 2'2

Visió general del viverGeranium sanguineum
Euphorbia myrsinites
Festuca glauca  - Dianthus deltoides
Armeria pungens
Jardins de demostració al viver situat en els ullals de Baltasar

1 comentari:

rosa complicata ha dit...

Gracias por la segnalación Jordi! Muy interesante. Un saludo