Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dijous, 5 de juliol de 2012

Smart Parc la Tabacalera de Tarragona - Catalunya

Agapanthus ' Peter Pan' és una selecció nana que  floreix en blau clar

Un Parc de 11.000 metres quadrats de zona verda situats a l'antiga fàbrica de transformació de tabac. Un espai dissenyat amb criteris de sostenibilitat que suposa un primer pas per a la transformació del que serà la porta d'entrada al futur complex cultural de la Tabacalera i el nou museu arqueològic nacional. El més destacat d'aquest nou espai és el jardí vertical de 3.200 metres quadrats, les seves dimensions, 185 metres de llarg i 18 d'altura, que el fa el més gran d'Europa.


La pantalla de 100 metres quadrats que hi ha serveix per la retransmissió de grans esdeveniments, per donar informació d’interès ciutadà o ve fer conferències.

La col·locació de caixes niu per ocells i ratpenats al mur vegetal pretén dotar d'habitat aquests animals tan importants en la regulació d'insectes.

Visió del davant i pel darrera de l'estructura que suporta el jardí vertical

Visió general del jardí horitzontal
El parc recupera i depura les aigües residuals de la xarxa general de la ciutat, disposa d'una depuradora d'aigües negres, que passa a grisos pel mur verd per poder regar tot el parc. La tecnologia que ho aconsegueix és el sistema de parets vegetals Babylon ®, un sistema que està estudiat per a la depuració i reutilització d'aigües grises. La reutilització de l'aigua és un dels camins a seguir en tots aquells indrets com el mediterrani on aquesta és escassa.
Una de les plantes que millor s'adapten al mur vegetal és la bulbosa  de Sud-africana Tulbaghia violacea

Els jardins verticals ens ofereixen grans avantatges tant estètiques i com mediambientals, atrapen en grans quantitats CO2, pols i metalls pesats, generen oxigen, aïllen tèrmica i acústicament i generen estalvi energètic. Humitegen l'ambient reduint l'efecte d'illa de calor de les ciutats i poden fer-se servir per depuració d'aigües grises. També són una esplèndida eina per augmentar les zones verdes sense necessitat de crear sòl nou i rehabilitant façanes degradades o poc estètiques.

3 comentaris:

Diana of Elephants Eye ha dit...

That sounds wonderful in every way. Useful and beautiful!

GirlSprout ha dit...

I just saw a YouTube clip of an interview with Patrick Blanc and some of the vertical gardens he has created. Thanks for showing a vertical garden from behind the scenes.

Claire ha dit...

Hello

Do you know why the South African plant suits the wall conditions best? It looks like a very nice plant. I was wondering if I could grow it here in the UK.