Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

diumenge, 13 d’octubre de 2013

La Sèquia Major de Vila-seca - Tarragonès

La Sèquia Major de Vila-seca, una zona humida litoral situada al costat del mar i declarada com espai natural protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya des de l'any 1992 amb aproximadament   17,3 hectàrees de superfície. Es tracta d'uns aiguamolls recuperats d'antics cultius abandonats i que presenten un estat molt saludable tot i trobar-se dins la zona turística de La Pineda Vila-seca. L'origen d'aquest entorn es deu a l'evolució d'una barrera d'arena amb dunes litorals que, a mesura que avançava des de la desembocadura del riu Francolí en direcció al Cap de Salou, va diferenciar una petita albufera. 
El nom de Sèquia Major es remunta al 1537 quan es va construir un canal de drenatge comunicat amb el mar que permitia controlar el nivell freàtic de l’aigua i poder-hi conrear sense inundacions.  Poc a poc l’abandonament de l’activitat agrària va permetre la recuperació de la fauna i la vegetació pròpia de les zones humides mediterrànies. La Sèquia Major és un important espai constituït per comunitats vegetals com la boga (Thypha latifolia), el canyís (Phragmites australs), el lliri groc (Iris pseudo-acorus), el tamariu (Tamarix gallica), l’àlber (Populus alba), Cladium mariscus i Limonium gibertii, així com un reservori faunístic on s'hi troben espècies rares al país com ara: el fartet (Aphanius iberus), el galàpeg europeu (Emys orbicularis), el cap-sec o espinós (Gasterosteus aculeatus): un peixet en vies d'extinció, pel que fa als animals aquàtics, i el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet blanc (Egretta garzetta), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), la fotja vulgar (Fulica atra) pel que fa a les aus.

 El Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Vila-seca realitza tots els caps de setmana  sortidas gratuïtes del mes d'agost al febrer.  Per tal de facilitar l'accès a les visites guiades hi han instal·lades una sèrie de passarel·les de fusta.
Vistes desde la torre d'observació, del Camp Nord de LUMINE Mediterránea Beach & Golf Community dissenyat  pel reconegut golfista australià Greg Norman, envolta la zona dels aiguamolls de la Sèquia Major.

 Al fons podem veure l'Skyline de Port Aventura amb la silueta de les seves atraccions estrella Shambhala i Dragon Khan. 
L'espècie dominant en la Sèquia Major  és Phragmites australis, una planta  distribuïda per gairebé totes les regions del món, de la família de les gramínies o poàcies, semblant a la canya (Arundo donax) però més gràcil. És aquàtica i sovint creix formant grans colònies a les vores d'estanys, aiguamolls i, en general, en terrenys inundats o allà on hi ha una capa freàtica alta.
   Cartells informatius ens donen detalls per gaudir de la visita i comprendre la idiosincràsia del lloc

El Phragmites australis a l'arribar els dies més curts de tardor comencen a canviar de color passant del verd al color groc, brillant, daurat palla.