Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dijous, 24 de gener de 2013

“El clot del Mèdol” - Tarragona

LaPedrera romana del Mèdol, és una cantera de pedra calcària anomenada lumaquel·la (roca sedimentària detrítica, de composició carbonàtica, formada majoritàriament per fragments de closques de mol·luscs bivalves i gasteròpodes litorals, units per ciment calcari) de coloració groc-daurada i de fàcil manipulació. Una Pedrera excavada durant l'Imperi Romà, amb més de 200 m de llarg i entre 10 i 40 m d'ample, amb parets verticals on es veuen els esglaonaments de l'extracció. Es creu que 50.000 metres cúbics de pedra van ser tretes d'aquí. D'ella van sortir les pedres per construir els edificis més importants de Tàrraco (Colònia Iulia Urbs Triumphalis Tàrraco, actual Tarragona). El que crida l'atenció en entrar a la pedrera és el pinacle de roca enorme, l'Agulla del Mèdol, que és un massís de roca original intacta, d'una alçada aproximada de 16 m, tenia com a finalitat indicar el punt de partida des del qual es va iniciar l'extracció de la pedra i cubicar la quantitat de pedra que s'extreia de l'indret. La Pedrera està situada molt pròxima al que era la Via Hercúlia, coneguda posteriorment com Via Augusta i que discorria a escassa distància de la ciutat de Tarragona. Aquest bellíssim paratge, ara inundat de vegetació, s'ha convertit, per efectes de la mateixa naturalesa, en un bosc mediterrani i disposa d'una fauna i microclima, d'una bellesa indescriptible. A més, per la seva acústica el lloc va ser fet servir per a concerts de música durant la Segona República, algun d'ells dirigit pel cèlebre músic Pau Casals. La pedrera és fàcilment accessible, es troba a 6 km aproximadament de Tarragona, al costat de l'àrea de servei del mateix nom de l'autopista AP-7.


La lumaquel·la s'erosiona fàcilment a causa dels agents atmosfèrics.
Esglaonaments derivats de l'extracció de blocs de pedra.
 Per treure la pedra, introduïen en les esquerdes tascons de fusta i amb aigua calenta els feien unfla i així rebentaven la pedra.
 L'Agulla del Mèdol, una figura solitària i misteriosa, que domina l'espai

Un dels vegetals que domina l'espai és la Pistacia lentiscus, un arbust que pot créixer fins a esdevenir un petit arbre, és molt abundant a les garrigues i sotaboscos de pinedes i alzinars. El seu característic  l'aroma resinós que desprèn tota la planta és inconfusible.
Possiblement, la pedrera també fos utilitzada en l'època medieval per la construcció de la Catedral de Tarragona.