Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dilluns, 13 de juny de 2011

Parc Central del Poblenou - Barcelona

Més de cinc hectàrees de verd on predomina la vegetació mediterrània, que comparteix espai amb àrees temàtiques el seu disseny es de l'arquitecte francès Jean Nouvel.
 És un espai on cada element vegetal o del mobiliari urbà vol tenir una doble funció, pràctica i decorativa. Un exemple són els punts de llum de diferenta tipologia.
El parc està encaixat en un triangle format per tres illes diferenciades, a cada una de les quals hi ha zones temàtiques amb funcions concretes. Entre les més sorprenents hi ha el Cràter-pou del món, un camí en forma d'espiral envoltat de flors, majoritàriament Bougainvillea, que simula un cràter. O Nius i pous dels cels: els nius són espais que conviden al repòs amb enfiladisses que fan de tapís, i els pous del cel, unes estructures metàl·liques amb malla recobertes de flors i lianes. Cal esmentar també les Voltes i falgueres gegants, un espai format per una seqüència de quatre voltes vegetals que van perdent alçada a mida que s'apropen al denominat paisatge lunar, una muntanya amb la qual es tanca la perspectiva del parc i que resulta ser la cobertura de la central de recollida pneumàtica de residus.
Altres espais són la Plaça de la sardana, els Rams de flors, les Cabanes sota la pluja, l'Illa sota la cúpula, els Espais i jardins aromàtics, el Túnel de flors o els Troncs pilones.Aquest parc s'ha intentat dissenyar amb criteris mediambientals. Compta amb un dispositiu d'emmagatzematge i tractament d'aigües que garanteix el reg a tots els punts del parc a través d'un sistema de degoteig amb aigua freàtica.
 Només arribar-hi es pot veure que el seu perímetre està aïllat de l'exterior per una gran mur  vegetal  amb una tanca de Bougainvillea. Ja a l'interior, la varietat d'espècies és destacable per la seva quantitat, moltes d'elles no gaire encertades.

Predomina la vegetació mediterrània,  Hi ha uns 1.000 arbres, a més de 35 palmeres, més de 5.000 arbustos i una xifra similar de cactus i plantes suculentes i gairebé 11.000 plantes enfiladisses. Ben segur s'ha tingut més en compte el disseny que la funcionalitat.