Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dilluns, 21 de gener de 2013

AEBMA (Agrupació Espanyola de Blocs pel Medi Ambient)


El passat 16 de gener de 2013 va nèixer AEBMA (Agrupació Espanyola de Blocs pel Medi Ambient), un espai multidisciplinari on s'aglutinen des d'una àmplia perspectiva, temàtiques mediambientals com ara la natura, la jardineria, l'ecologia, el reciclatge, les energies renovables, l'agricultura ecològica, el paisatgisme, etc. Pretén ser una eina de difusió de reconeguts blocs nacionals, relacionats amb el medi ambient i el seu entorn. A més, també vol crear llaços de col·laboració entre els propis bloggers per realitzar entrades conjuntes o altres projectes. Des del dia d'avui formem part d'aquesta enriquidora proposta, us animem a visitar i prendre part en aquesta iniciativa.

http://aebma.blogspot.com.es/