Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dimecres, 21 d’agost de 2013

Les Jardins Du Manoir D'Eyrignac - Salignac – Périgord

Al cor de la Dordogne,  el Château d'Eyrignac acull una de les obres mestres del art topiary: Carpinus betulus , Buxus sempervirens, Taxus baccata i Cupressus sempervirens retallats en formes geomètriques formen un delicat brodat vegetal, uns jardins de disseny  a la francesa, barrejat amb influència italiana i anglesa. Una col·lecció única de més de 300 formes d'escultures vegetals i  més de 50.000 plantes. Tota la poda es realitza amb tisores de retallar de mà, nivell i plomada, almenys 10 vegades per any.

Amb una simetria extraordinaria, Eyrignac, ofereix un espectacle de formes. 
Les formes retallades conviuen amb les no retallades harmonicament.
La primera obertura pública als jardins és al 1986, avui dia, gairebé 80.000 visitants accedeixen al recinte cada any.


Un  lloc històric dels segles XVII, XVIII, sens dubte, un dels jardins més bonics de Perigord.
Passejar vora l'estany trasllada al visitant a un estat de relaxació. 
 Uns cedres magestuosos si inclinen creant un accès de tunels a la casa.
 Un hortus plé de detalls 
El jardi disposa l'etiqueta Jardin Remarquable,assignat pel Ministeri de Cultura i Comunicació.
Jardin Remarquable és una etiqueta que es va crear el 2004 pel Ministeri de Cultura en col·laboració amb el Conseil National des Parcs et Jardins, actualment està composta per una llista amb més de 300 jardins.
L'objectiu és reconèixer el valor dels parcs i jardins oberts al públic, ja siguin privats o públics,  i que el seu estat  sigui òptim. Aquesta etiqueta és tant pels antics jardins protegits o jardins històrics, com pels construïts recentment, té una duració de cinc anys, té revisió continuada i pot ser renovada.
Els criteris que es tenen en compte per a l'adjudicació són sis:
La composició, la integració en el lloc i la qualitat dels voltants, la presència de característiques notables, l'interès botànic, l'interès històric (només per als vells jardins), la qualitat del manteniment i el pla de maneig ambiental.
L'etiqueta proporciona els següents beneficis:
Ser esmentat en els documents publicats pel Ministeri de Cultura i Comunicació, la possibilitat d'obtenir unes senyals de trànsit específiques a carreteres i autopistes, possibilitat de tenir en compte els plans de desenvolupament local, possibilitat d'obtenir veneficios fiscals, donar suport al Consell Nacional dels parcs i jardins, la Comissió de Parcs i Jardins de França i de l'associació regional.
L'etiqueta es dedica als propietaris a canvi de garantir el manteniment regular del seu jardí, també tenen d'estar oberts al públic, almenys, 50 dies a l'any, i el deure de participar en les operacions nacionals organitzades pel Ministeri de Cultura per als jardins i el patrimoni "Rendez-vous aux jardins" o "Jornades Europees del Patrimoni", a posar la informació a disposició del públic, a col·locar la placa que incorpora el logotip de l'etiqueta. La llista dels jardins actualitzats anualment certificats, està disponible al lloc web de la Comissió de Parcs i Jardins de França - Jardins Remarquables.

L'actual propietari, Patrick Sermadiras, a donat un toc de color a aquest jardí on domina el verd la seva creació és un jardí de roses blanques: el "Jardí blanc",  sinònim de puresa i elegància en grans jardins antics. Les quatre varietats roses son Opalia, Fée des Neiges, Albéric Barbier i Iceberg