Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

divendres, 1 de juny de 2012

Jardí Sostenible - Campus de la UPC de Terrassa - Catalunya.

Zona humida i plantes aquàtiques

L'any 1997 en Sergi Massanés va començar a fer-se càrrec del servei de manteniment de jardineria del Campus de l'Universitat Politècnica de Catalunya  de Terrassa i a partir de l'any 2000 també de la plantació i introducció d'espècies i varietats de plantes amb la voluntat de crear un jardí sostenible. La premissa per la selecció de les plantes de nova implantació havia de ser que tinguessin baixes necessitats de conservació, és a dir, que el jardí fós capaç d'evolucionar de la forma més autònoma possible, amb un consum mínim de recursos materials i humans, amb una producció mínima de residus. El Campus de la UPC de Terrassa està format actualment per sis recintes amb un total aproximat de 6.500 m2 d'àrees enjardinades.
Durant aquests anys en Sergi a creat un lloc on ha experimentat amb centenars de plantes de zones climàtiques mediterrànies, algunes d'elles gairebé sense informació, aplicant la formula d'assaig i error, això ha fet que en Sergi sigui avui un gran coneixedor de les plantes que veiem en els jardins del Campus, ens aporta gran informació del desenvolupament i manteniment de les espécies.

Westringia fruticosa

Pennisetum villosum


En Sergi Massanés ens enumera les orientacions bàsiques per tenir èxit en un jardí sostenible:
  • Seleccionar plantes amb pocs requeriments hídrics i de conservació, que siguin adaptables a les condicions edàfiques, climàtiques i d’ubicació del futur jardí.
  • Fomentar la biodiversitat, crear les condicions per atreure i donar refugi a la fauna al jardí.
  • Limitar el consum d’aigua..
  • Limitar la generació de residus vegetals, aprofitant-los com compost i encoixinats.
  • No emprar plantes potencialment invasores. 
  • Afavorir la vegetació autòctona i les varietats locals de plantes cultivades.
  • Afavorir el control natural de les plagues.
  • Optimitzar l’ús de maquinària a les tasques de conservació.
  • Fer servir materials d’origen local, reciclats i reciclables en la construcció del jardí.
L’Auró és una empresa de jardineria creada i dirigida per Sergi Massanés que té més de 15 anys d’experiència en jardineria sostenible i hortícultura ecològica. Son pioners en la recerca i creació d’enjardinaments de baix manteniment i poc consum d’aigua.


Lavatera thuringiaca

Achillea coarctata

Bulbine frutescens i Thulbalgia violacea


Bermuda híbrida

Euphorbia dendroides


Després de la visita al campus podem dir que és  un jardí que compleix les 4 R: reduir, reutilitzar, reciclar i raonar. Complir-les no farà que el nostre jardí sigui menys bonic o més car, sinó ben al contrari.


2 comentaris:

Diana of Elephants Eye ha dit...

those gardens look very inviting. A peaceful and interesting place to be.

Gabriel Rochard ha dit...

Thank you very much Jordi. I'm very happy to enrol in the MGS !
Your blog is marvellous too, and I saw that you cam to the parisian Parc Floral. Next time you're planning a visit, do not hesitate to contact me, we shall set up a garden visit.
Gabriel