Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dilluns, 16 de gener de 2012

Plieoblastus variegata


Pleioblastus variegata

Família: Bambusoideae
Origen: Japó

Descripció: Fulles lineals de 14 cm, color crema fosc amb ratlles verdes, lleugerament peludes en els 2 costats. De fullatge perenne i creixement ràpid. Les flors són hermafrodites (té dos òrgans masculins i femenins) i són pol·linitzades pel vent.

Hàbitat: Exposició a la llum solar. El sòl, no massa sec a fresc. Rústic, suporta temperatures fins a -15ºC