Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dissabte, 14 de gener de 2012

Nassella tenuissima


Nassella tenuissima

Família: Poaceae
Origen: nativa de Nou Mèxic, Texas, Mèxic, Argentina i Xile.

Descripció:
és una herba perenne monocotiledònia densament cespitosa de 70 cm d'alçada. D'un inusual color verd platejat. Lígula opaca, 0.5-2.5 mm de llarg, generalment glabra i lisa.
Hàbitat:
Creix bé a ple sol.
Manteniment:
Cal fer control dels nous plançons.