Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dimarts, 3 de gener de 2012

Centranthus ruber 'coccineus'
Centranthus ruber 'coccineus'

Família:
Origen:

Descripció:

Hàbitat:


Manteniment: