Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

diumenge, 10 de febrer de 2013

El Parc del Garraf - Barcelona

El parc del Garraf està situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l'anomenada Serralada Litoral Catalana, ocupa una extensió de 12.820 hectàrees. El parc natural està format per dues grans unitats ben diferenciades geològicament: una de roques calcàries i dolomies, i una petita part de gresos rogencs, a l'extrem oriental del parc. 
Es percep la incidència de dos incendis que va haver als anys 1982 i 1994. El foc és un element natural en  ambients mediterranis, forma part dels fenòmens que modelen el paisatge, gran part de la vegetació mediterrània està adaptada a l'acció del foc, amb estratègies rebrotadores o de germinació després de l'incendi.


La vegetació que caracteritza aquest paisatge és una brolla densa d'un a dos metres d'alçada, on dominen el Quercus coccifera i la Pistacia lentiscus, i on creixen el Chamaerops humilis, el Ampelodesmos mauritanicus, així com altres espècies de procedència africana.
Cal fer esment al Chamaerops humilis com a planta característica i típica del Massís de Garraf, la qual, per ordre de 5 de novembre de 1984, queda protegida ja que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en prohibeix la recol·lecció, a causa del espoli d'antany. En ple centre del Parc Natural del Garraf es troba el Palau Novella, un antiga casa d'indians d'estil Eclecticisme, que acull el monestir budista Sakya Tashi Ling.
Dins el massís també trobarem un antic abocador ja clausurat i restaurat paisatgísticament com també pedreres en plena activitat extractiva.