Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dijous, 19 de gener de 2012

Sambucus nigra 'variegata'Sambucus nigra 'variegata'

Família:
Origen:

Descripció:

Hàbitat:
Manteniment: