Paisatge, Natura, Jardineria i Món Vegetal - Landscape, Nature, Gardening and Plant World -Paysages, la Nature, le Jardinage et le Monde Végétal - Paisajes, Naturaleza, Jardinería y el Mundo Vegetal - SI VOLS VEURE LES IMATGES MÉS GRANS UN CLICK SOBRE LES FOTOS -

dilluns, 16 de gener de 2012

Paeonia sp.


Paeonia sp.

Família: Paeoniaceae
Origen: Àsia, el sud d'Europa Occidental i Amèrica del Nord

Descripció: Les espècies de peònies són molt estimades per les seves espectaculars flors, pel que existeixen nombroses espècies i cultivars comercialitzats. La seva flor, d'uns 20 cm. de diàmetre, atrau a una munió d'insectes, i dura només un parell o tres de dies. La majoria són herbàcies perennes 0,5-1,5 metres d'altura. Tenen fulles profundament lobulades, i flors grans, sovint fragants, que van del vermell al blanc o groc, a finals de primavera i principis d'estiu.